Επιστρέφουν στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς οι λαϊκές της Τετάρτης και του Σαββάτου

Από τη Δημοτική Αρχή γίνεται γνωστό ότι από την Τετάρτη 10 Ιουλίου οι εβδομαδιαίες λαϊκές αγορές της Τετάρτης και του Σαββάτου επιστρέφουν στον πέριξ της Δημοτικής αγοράς χώρο.

Επισημαίνεται ότι ο δημόσιος χώρος που περιβάλει το κτίριο της δημοτικής αγοράς, συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε από τη δημοτική αρχή και για το λόγο αυτό απευθύνεται σύσταση – έκκληση προς τους χρήστες, να φροντίζουν να τηρούν τους κανόνες που έχουν τεθεί, ώστε να μην προκληθούν εκ νέου ζημιές στην πλατεία.