Στις 18 Ιουνίου 2022 ημέρα Σάββατο πραγματοποιήθηκαν οι Απολυτήριες Εξετάσεις στο Δημοτικό Ωδείο Καρδίτσας καθ΄όλα εντάξει και σύμφωνα με το Νόμο, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εξής:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα