•Καθοριστική η συνεισφορά των εθελοντών του Συλλόγου – πολύτιμη η συμβολή της τοπικής κοινωνίας

Επί 40 χρόνια καίει στη χώρα άσβεστη η «Φλόγα» που άναψαν το 1982 κάποιοι γονείς των οποίων τα παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με τον καρκίνο.

Από το 1982 η Φλόγα φωτίζει τα παιδιά με καρκίνο όλης της χώρας.

Γονείς που στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους, συσπειρώθηκαν μαζί με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους ψυχ λόγους του ογκολογικού τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» και ίδρυσαν προ 40ετίας τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».