Προαιρετική θα είναι στη φετινή δήλωση ΟΣΔΕ σύμφωνα με πληροφορίες του «Νέου Αγώνα», η καταγραφή της πηγής προέλευσης της άρδευσης για τα ποτιστικά αγροτεμάχια.

Μπορεί η καταγραφή της άρδευσης να μην καθίσταται υποχρεωτική φέτος για να οριστικοποιηθεί η δήλωση ΟΣΔΕ, ωστόσο όπως θα δούμε παρακάτω, καθίσταται στην πράξη απαραίτητο για το σύνολο των παραγωγών να τρέξουν τη διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα, στη δήλωση του ΟΣΔΕ θα υπάρχει παραπεμπτικός πίνακας όπου κάθε παραγωγός θα δηλώνει την πηγή (γεώτρηση δημοτική ή ιδιωτική, ΤΟΕΒ κλπ) από την οποία αρδεύονται τα ποτιστικά αγροτεμάχια.

Τα κέντρα υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ θα εκδίδουν υπεύθυνες δηλώσεις τις οποίες οι καλλιεργητές θα πρέπει να επικυρώσουν από τους φορείς (πχ ΤΟΕΒ, Δήμο) που αρδεύουν τα αγροτεμάχια τους. Μετά την επικύρωση θα καταχωρούνται στη δήλωση του ΟΣΔΕ.

Στο Νομό Καρδίτσας περίπου
το 20-23% όσων υπέβαλαν δήλωση
ΟΣΔΕ το 2018, έπεσε σε έλεγχο

Όπως προαναφέραμε, θεωρητικά η διαδικασία είναι προαιρετική για την οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ για 15.000 Καρδιτσιώτες και χιλιάδες άλλους σε όλη τη χώρα.
Στην πράξη όμως θα κληθούν όλοι να προχωρήσουν σ’ αυτή. Κι αυτό διότι καθίσταται υποχρεωτική για όσους πέσουν στον επιτόπιο έλεγχο. Να θυμίσουμε απλώς ότι στο Νομό Καρδίτσας περίπου το 20-23% όσων υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ το 2018, έπεσε σε έλεγχο.
Έτσι, όσοι κληθούν να περάσουν από έλεγχο θα πρέπει να έχουν φέρει εις πέρας τη διαδικασία της καταγραφής των ποτιστικών αγροτεμαχίων, έχοντας λάβει τη σχετική επικύρωση από τους αρδευτικούς φορείς. Σε διαφορετική περίπτωση αναμένονται ποινές από την πολλαπλή συμμόρφωση και ειδικά πρόστιμα.

Η νέα αυτή προσθήκη στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως είχε αναδείξει τις προηγούμενες ημέρες ο «Νέος Αγών», αναμένεται να δημιουργήσει προβληματικές καταστάσεις. Ο χρόνος έναρξης της φετινής διαδικασίας υποβολής ΟΣΔΕ μετράει αντίστροφα, καθώς το σύστημα αναμένεται να ανοίξει αρχές Απριλίου.