«Φιλία σε κάθε ηλικία» στο Δήμο Αργιθέας

Με στόχο την καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων και την ανάδειξη των αναγκών και των προβλημάτων της Τρίτης Ηλικίας, ο Δήμος Αργιθέας προχωρά στη σύναψη συμφωνίας με το ινστιτούτο Prolepsis για την υλοποίηση του προγράμματος «Φιλία σε κάθε ηλικία».

Όπως ανέφερε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Αντιδήμαρχος κ. Όλγα Κορλού, το πρόγραμμα δεν έχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.
Συνέχισε λέγοντας ότι
θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στην καταπολέμηση της μοναξιάς που βιώνουν ηλικιωμένοι.

«Στο πλαίσιο του προγράμματος, ηλικιωμένοι που αισθάνονται μόνοι και είναι αποξενωμένοι ακόμα και στην ίδια τη γειτονιά κατοικίας τους, μέσω της διασύνδεσης με Εθελοντές σε τοπικό επίπεδο, γίνονται «οικείοι».
Οι Εθελοντές προσφέρουν στους Ωφελούμενους συναισθηματική ενδυνάμωση, μέσω τακτικής τηλεφωνικής επικοινωνίας ή επισκέψεων, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Έτσι αναβιώνει το αίσθημα γειτνίασης, εγγύτητας και έμπρακτου ενδιαφέροντος για το συνάνθρωπο» ανέφερε μεταξύ άλλων η Αντιδήμαρχος.

To σύμφωνο συνεργασίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα.