Δεύτερος φτωχότερος Νομός στη χώρα είναι η Καρδίτσα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2016.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Νόμο Καρδίτσας διαμορφώθηκε στα 9.870 ευρώ και αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο μετά από εκείνο του Νομού Σερρών (9.863 ευρώ), χαμηλότερο κατά 40% από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας που φτάνει τα 16.381 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Νομό Καρδίτσας αυξήθηκε συγκριτικά με την προηγούμενη, καθώς το 2015 διαμορφώνονταν στα 9.698 ευρώ. Ωστόσο το 2016 η Καρδίτσα το 2016 έγινε πιο φτωχή συγκριτικά με τους υπόλοιπους Νομούς, αφού έπεσε πιο κάτω από τους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης που το 2015 κατέγραφαν χαμηλότερο ΑΕΠ.
Την 15ετία 2001-2016 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Νομό Καρδίτσας διαμορφώθηκε ως εξής:

-2001: 8.398 ευρώ
-2002: 9.203 ευρώ
-2003: 10.176 ευρώ
-2004: 10.916 ευρώ
-2005: 10.598 ευρώ
-2006: 10.847 ευρώ
-2007: 11.717 ευρώ
-2008: 12.090 ευρώ
-2009: 12.342 ευρώ
-2010: 11.352 ευρώ
-2011: 10.379 ευρώ
-2012: 9.860 ευρώ
-2013: 9.634 ευρώ
-2014: 9.756 ευρώ
-2015: 9.698 ευρώ
-2016: 9.870 ευρώ
Στους υπόλοιπους Θεσσαλικούς Νομούς, το υψηλότερο κατακεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στη Λάρισα με 14.375 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Μαγνησία με 12.676 ευρώ και τα Τρίκαλα με 11.254