Τις 32 μεγαλύτερες απειλές για την επισιτιστική ασφάλεια τις επόμενες δύο δεκαετίες απαριθμεί νέα μελέτη, επισημαίνοντας την κλιματική αλλαγή και τις συγκρούσεις ως τις κορυφαίες υπαιτίους τέτοιων κρίσεων και ζητώντας περισσότερο συντονισμό για τη δημιουργία ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα