Η ευλογία γίνεται κατάρα...

Καρδιτσιώτικος και θεσσαλικός κάμπος. Εκεί που η ευλογία και το δώρο της φύσης γίνεται κατάρα.

Εκεί που το καλοκαίρι οι αγρότες λένε το νερό νεράκι και όταν το δίνει η φύση, αυτό στις καλύτερες περιπτώσεις φεύγει αχρησιμοποίητο και στις χειρότερες πλημμυρίζει αγροτικές εκτάσεις και περιοχές προκαλώντας καταστροφές. Γιατί; Διότι δεν έχει υπάρξει μια εκ βάθρων επανασχεδίαση των έργων και των υποδομών, ένας ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός με κατασκευή ταμιευτήρων στα ανάντη και αγωγών εκτροπής στα κατάντη.

Μιλάμε για ταμιευτήρες-φράγματα στα ορεινά – ημιορεινά του θεσσαλικού κάμπου σε κατάλληλες θέσεις για την συγκράτηση των απορροών νερού και την απόδοση τους (την κατάλληλη χρονική περίοδο και με σωστό προγραμματισμό) για πολλές και ποικίλες χρήσεις. Ένα τέτοιο έργο είναι το φράγμα Σμοκόβου. Την ίδια ώρα τα έργα του Αχελώου ακόμη παραμένουν ημιτελή και φθείρονται από το πέρασμα του χρόνου.

Η διεκδίκηση υλοποίησης όλων των απαιτούμενων έργων στο πλαίσιο εντός ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού αποτελεί μονόδρομο για την τοπική κοινωνία.
Κ.Π.