Το δημογραφικό τοποθετείται εδώ και χρόνια ψηλά στα ζητήματα της χώρας, με τα στοιχεία να είναι εν πολλοίς αρνητικά για το Νομό Καρδίτσας, με εξαίρεση τους Δήμους Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα.

Ακόμη βέβαια και αυτά τα στοιχεία, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα που βιώνουμε, διότι η ύπαιθρός μας ερημώνει διαρκώς. Μας χαροποιούν οι νεαροί φοιτητές της Καρδίτσας που επιλέγουν την επαρχία συνειδητά, όντας υπέρ της αποκέντρωσης και κατά της αστικοποίησης, ιδίως αν προέρχεται κανείς από θορυβώδη αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα.

Παράλληλα, οι νέοι του Νομού στέκονται στις ελάχιστες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς στον τομέα εργασίας, όπως και στο νομοσχέδιο περί ιδιωτικών πανεπιστημίων που μελλοντικά ίσως αποτρέψει παιδιά να επιλέξουν τμήματα της επαρχίας. Όσο η επαρχία έρχεται δεύτερη σε χρηματοδοτήσεις, σε πραγματοποίηση προγραμμάτων περί ανάπτυξης, με τα αστικά κέντρα μονίμως πρωταγωνιστές, μόνο το «άνοιγμα» της ψαλίδας σε ευκαιρίες και προοπτικές θα παρατηρούμε συνεχώς.

Δ.Γ.