Για λίγους αγρότες από το Νομό Καρδίτσας, φαίνεται πως είναι η νέα πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης στον πρωτογενή τομέα.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ για όλη τη χώρα, ενώ για τη Θεσσαλία διαμορφώνεται στα 18,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων μελετητών, το κονδύλι αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 400 φακέλους.

Όπως μας μετέφεραν, το σύστημα μοριοδότησης της πρόσκληση δίνει ιδιαίτερο βάρος στους αγρότες με δενδρώδεις εκμεταλλεύσεις, θερμοκήπια, αλλά και στη ζωική παραγωγή. Σε ότι αφορά το βαμβάκι, δεν εξαιρείται αλλά δίνεται μικρότερη μοριοδότηση.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών