Ισχυρό «χαρτί» οι φοιτητές, αλλά...

Παρότι η Καρδίτσα αποτελεί έναν τόπο που χρειάζεται φρεσκάδα και ανανέωση μέσα από αλλεπάλληλες δραστηριότητες, η συρρίκνωση των θέσεων στα πανεπιστημιακά τμήματα έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία αυτή.

Συγκεκριμένα, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι νέοι εισακτέοι θα είναι κατά 60 άτομα λιγότεροι στο Ν. Καρδίτσας, την ίδια στιγμή που ως τοπική κοινωνία αποζητάμε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό νέων σπουδαστών.

Η Καρδίτσα αποτελεί παραδοσιακά πόλη κατάλληλη για οικογένειες, αλλά συγχρόνως μπορεί να υποστηρίξει την λειτουργία ακαδημαϊκών σχολών για την εξέλιξη των επιστημών, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια στα αξιόλογα τμήματα του Νομού.
Δ.Γ.