Σε αναζήτηση του καλύτερου, και πλέον ενδεδειγμένου, τρόπου για την αξιοποίηση του
φυτωρίου, που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, βρίσκεται η Δημοτική Αρχή Παλαμά.

Στόχος είναι η δημιουργία θετικών επιπτώσεων στο αναπτυξιακό πρότυπο της Θεσσαλίας και του Δήμου Παλαμά μέσω της καθετοποιημένης παραγωγής τροφίμων που βασίζεται σε σύγχρονες μονάδες του πρωτογενούς τομέα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα