«Είναι στο χέρι μας να αποτρέψουμε την αλλοίωση»

Εκπνέει σε λίγες ημέρες η διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο για τα δυο αιολικά στα Ανατολικά Άγραφα στις θέσεις «Καπροβούνι» και «Γιώτης» των Δ.Ε Ιτάμου και Καλλιφωνίου.

Όπως σημειώνουν εκπρόσωποι του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, ήδη ο Δήμος Καρδίτσας γνωμοδότησε αρνητικά για τα δύο αιολικά και καλεί όλους τους φίλους των Αγράφων, φορείς και πολίτες να λάβουν μέρος στην διαβούλευση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην διαφαινόμενη καταστροφή.

Μάλιστα προχώρησαν σε μια τροποποίηση του πίνακα του μεγάλου Καρδιτσιώτη ζωγράφου Δημήτρη Γιολδάση, για να αποτυπώσουν την αλλοίωση που θα επέλθει, τονίζοντας ότι «είναι το χέρι μας να την αποτρέψουμε τώρα».
Κ.Π.