Καρδίτσα - Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαπραγμάτευση με περιορισμένους φορείς για 7 έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου

Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα προσφύγει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου στο Ν. Καρδίτσας που προκλήθηκαν από τον «Ιανό».

Όπως καταγράφει ο Νέος Αγών, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε κατά πλειοψηφία την προσφυγή στη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία αφορά 7 υποέργα με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2,8 εκ ευρώ. Αναλυτικά:
– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Επ.Ο. 8 ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΩΣ ΤΣΑΡΔΑΚΙ 500.000 ευρώ
-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΣΟΦΑΔΕΣ ΕΩΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ ΚΑΙ ΑΠΌ Ε.Ο. 30 ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙ 300.000 ευρώ
– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΣΟΦΑΔΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ  ΕΡΜΗΤΣΙ 400.000 ευρώ
-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΜΑΡΑΘΕΑ ΕΩΣ ΨΑΘΟΧΩΡΙ ΚΑΙ  ΠΑΛΑΜΑ 300.000 ευρώ
– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Επ. Ο 15 & 16 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΠΑΛΑΜΑ ΕΩΣ ΟΡΙΑ  ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ KΑΙ ΟΡΙΑ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 500.000 ευρώ
-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΙΤΕΑ ΕΩΣ ΠΕΤΡΙΝΟ 300.000 ευρώ
– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΒΛΟΧΟ ΕΩΣ ΠΕΔΙΝΟ ΜΕΣΩ ΜΑΡΑΘΕΑΣ 500.000 ευρώ