Κατά 40,4% έχουν περιοριστεί οι εκκρεμείς συντάξεις στη Θεσσαλία, το στοκ έχει μειωθεί σε 4.052 από 6.796 σε διάστημα 15 μηνών, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία του Πύργου Ελέγχου του ΕΦΚΑ.

Αναλυτικότερα, έως τον Αύγουστο δίνει περιθώριο η Κομισιόν στο υπουργείο Εργασίας και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους για μηδενισμό του στοκ των εκκρεμών συντάξεων.

Η Κομισιόν στην πρόσφατη έκθεσή της διαπιστώνει επιβράδυνση στην έκδοση νέων συντάξεων από τον Δεκέμβριο, που οφείλεται κυρίως στις καθυστερήσεις στην παράδοση λογισμικού με το οποίο θα επιτυγχάνονται οι επικαιροποιήσεις των στοιχείων καθώς και στις δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή ορισμένων μέτρων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»