Καθαρισμός τάφρων και αποκατάσταση αγροτικών δρόμων σε Καρδίτσα, Παλαμά και Σοφάδες

Ένα μεγάλο έργο καθαρισμού τάφρων σε μήκος 110 χιλιομέτρων και αποκατάστασης αγροτικών δρόμων 130 χιλιομέτρων προωθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στους Δήμους Καρδίτσας, Παλαμά και Σοφάδων.

Το έργο προϋπολογισμού 4,95 εκατ. Ευρώ δημοπρατείται με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας που περιλαμβάνει επιπλέον:

-καθαρισμό στραγγιστικών τάφρων σε συνολικό μήκος 96,2 χλμ.,

-καθαρισμό δανειοτάφρων σε συνολικό μήκος 14,9 χλμ. και

-αποκατάσταση σωληνωτών οχετών διατομής Φ1000 και Φ1200 μήκους 32 και 17 μέτρων αντίστοιχα (μαζί με τα έργα των τεχνικών εισόδου – εξόδου).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα.