Καθαρισμός

Άρχισαν οι εργασίες καθαρισμού της έκτασης που είναι εγκατεστημένος ο Μύλος του Κολέτσου και η οποία έχει περιέλθει πλέον στην ιδιοκτησία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Ήδη μηχανήματα έχουν αποψιλώσει την έντονη βλάστηση ενώ σύντομα θα αρχίσει και η καθαίρεση των κτιρίων. Έτσι θα… σφραγιστεί μια εστία μόλυνσης που για πολλά χρόνια ταλαιπωρούσε τους περίοικους.

Κατά τα άλλα η διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας ήδη βρίσκεται σε επαφή με εταιρίες ανάπτυξης για τη συνολική αξιοποίηση της έκτασης στην οποία θα ανεγερθεί κτίριο για τη στέγαση των υπηρεσιών της τράπεζας το οποίο ωστόσο θα αξιοποιηθεί και εμπορικά.
Τ.Σ.