Επιστολή προς τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα απέστειλε ο Δρ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κύριος Νίκος Δαναλάτος .

Ο κύριος Δαναλάτος μέσω της επιστολής κάνει γνωστό πως σε ότι αφορά το θέμα του Master Plan της Ολλανδικής Εταιρείας HVA για την αναδιάρθρωση της Γεωργίας στη Θεσσαλία, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έκανε, ως μέρος της διαδικασίας της διαβούλευσης που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, μετά τη δημοσιοποίηση του Ολλανδικού master plan για την Θεσσαλία,  προσυπογράφει ένα μεγάλο ποσοστό των Καθηγητών και του Επιστημονικού προσωπικού του Τμήματός Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είναι το αρχαιότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου μας και που πάντα πρωτοστατεί στη Γεωπονική Έρευνα και Διδασκαλία και καθοδηγεί στα τεκταινόμενα στους τομείς της Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Θεσσαλίας και της χώρας γενικότερα.

Οι προσυπογράφοντες Καθηγητές είναι οι: Αντωνιάδης Βασίλειος Δρ. Καθηγητής, Γιαννούλης Κυριάκος Δρ. Επ. Καθηγητής, Δαναλάτος Νικόλαος Δρ. Καθηγητής, Ζάρπας Κωνσταντίνος Δρ. Μέλος ΕΔΙΠ, Καβαλάρης Χρίστος Δρ. Μέλος ΕΔΙΠ, Κατσούλας Νικόλαος Δρ. Καθηγητής, Κυπαρίσης Άρης Δρ. Αν. Καθηγητής, Λεβίζου Έφη, Δρ. Αν. Καθηγήτρια, Λύκας Χρίστος Δρ. Αν. Καθηγητής, Μπαρτζιάλης Δημήτριος Δρ. Μέλος ΕΔΙΠ, Νάκας Χρίστος Δρ. Καθηγητής, Νάνος Γεώργιος Δρ. Καθηγητής, Παυλή Ουρανία Δρ. Aν. Καθηγήτρια, Πετούμενου Δέσποινα Δρ. Επ. Καθηγήτρια και Πετρόπουλος Σπυρίδων Δρ. Αν. Καθηγητής.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις του κυρίου Δαναλάτου έχουν αναρτηθεί στις σελίδες opengov.gr/minenv. και opengov.gr/ypaat

Μιλώντας στο “Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας” ο κ. Δαναλάτος ξεκαθάρισε ότι οι αντιρρήσεις πλέον αφορούν σχεδόν όλο το επ[ιστημονικό προσωπικό της Γεωπονικής του Παν. Θεσσαλίας και εδράζονται στο ότι δεν υπάρχει καμία επαρκής επ[ιστημονική τεκμηρίωση για την ανάγκη να εξαφανιστεί το βαμβάκι από τη Θεσσαλία με χρονικό ορίζοντα μάλιστα εξαετίας