Κεραία κινητής τηλεφωνίας αναστατώνει το Ξινονέρι

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 190 ΚΑΤΟΙΚΟΙ

• Τί έδειξαν μετρήσεις που έγιναν από καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάστατη είναι η μικρή κοινωνία του Ξινονερίου εξαιτίας της εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο του χωριού.

Οι κάτοικοι που συγκρότησαν ομάδα “δράσης” προσπαθούν να πετύχουν την απεγκατάσταση της κεραίας διατυπώνοντας μια σειρά από ενστάσεις που αφορούν:

• αφενός μεν στις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων από τη μεσομακροπρόθεσμη συνεχή έκθεσή τους στις εκπεμπόμενες ακτινοβολίες, αλλά και

• αφετέρου σε έμμεσες ενδεχόμενες συνέπειες που θα έχει η εγκατάσταση της κεραίας εν μέσω του χωριού όπως π.χ. οι ακόλουθες: περιβαλλοντική υποβάθμιση του χωριού στην οικολογική συνείδηση πολλών επισκεπτών Καρδιτσιωτών και όχι μόνο, αποθάρρυνση προσέλκυσης νέων μόνιμων κατοίκων / οικογενειών είτε μέσω επενδύσεων αγοράς ή μισθώσεων πρώτης κατοικίας, μείωση της αξίας των ακινήτων περιουσιών του χωριού που γειτνιάζουν με την κεραία, πιθανή αναχώρηση από το χωριό ορισμένων υφιστάμενων συγχωριανών μας με τις οικογένειές τους κ.λπ.)

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών