Κλειστός παραμένει μέχρι τέλος του έτους λόγω επικινδυνότητας ο δρόμος Ανθοχωρίου – Κερασιάς

φωτο αρχείου

Νέα παράταση μέχρι το τέλος του έτους στη διακοπή της κυκλοφορίας του δρόμου Ανθοχωρίου- Κερασιάς λόγω επικινδυνότητας, αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας.

Όπως αναφέρει η νέα απόφαση, η κατάσταση των πρανών του ρέματος όπου εδράζεται το συγκεκριμένο οδικό τμήμα δεν βελτιώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν από το Δήμο Μουζακίου και η διέλευση οχημάτων εξακολουθεί να παραμένει επισφαλής, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από σχετική αυτοψία που διενεργήθηκε από Αξιωματικό του Α.Τ. Μουζακίου.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Αποφασίζουμε

Την παράταση της προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, επί της Επ. Οδού Μουζακίου – Ανθοχώριου – Κερασιάς – Λίμνης Ν. Πλαστήρα και συγκεκριμένα στο τμήμα της οδού ανάμεσα στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου και την Τ.Κ. Κερασιάς, καθότι σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μουζακίου, η κατάσταση των πρανών του ρέματος όπου εδράζεται το συγκεκριμένο τμήμα της Επ. Οδού Ανθοχωρίου – Κερασιάς δεν βελτιώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν από το Δήμο Μουζακίου και η διέλευση οχημάτων από το συγκεκριμένο οδικό τμήμα εξακολουθεί να παραμένει επισφαλής, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από σχετική αυτοψία που διενεργήθηκε από Αξιωματικό του Α.Τ. Μουζακίου.

-Η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από αύριο Σάββατο (17.12.2022) έως και το Σάββατο (31.12.2022).

-Εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι αρμόδιες Υπηρεσίες παρακαλούνται για την εκδήλωση ενεργειών αρμοδιότητα τους, γνωρίζοντας σχετικά στην Υπηρεσία μας.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων από την Τ.Κ. Ανθοχωρίου προς Τ.Κ. Κερασιάς θα διεξάγεται μέσω της οδού Μουζάκι – Περιφ. Οδός Καρδίτσας – Μητρόπολη – Μορφοβούνι – Κερασιά και αντίστροφα σύμφωνα με την κατάλληλη κυκλοφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στα σημεία με ευθύνη του Δήμου Μουζακίου».