Νέο αντιπλημμυρικό έργο σε Καλέντζη, Καράμπαλη και Γαβρά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας νέο αντιπλημμυρικό έργο με καθαρισμούς στους ποταμούς Καλέντζη, Καράμπαλη και Γαβρά στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και περιλαμβάνει εργασίες απομάκρυνσης φερτών, κλαδιών και διαφόρων προσχώσεων καθώς και άλλες εργασίες που απαιτούνται για τη μετρίαση των πλημμυρικών φαινομένων.

«Συνεχίζουμε να διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις που οδηγούν σε έργα που συμβάλλουν στη μετρίαση των πλημμυρικών φαινομένων. Πρόκειται για έργα ουσίας που δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων της υπαίθρου και αποδίδουν τη χρησιμότητα τους στα όλο και πιο συχνά, απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα της εποχής» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.