Εξαιρετικά ενδιαφέρον το διήμερο ενημερωτικό –βιωματικό εξειδικευμένο Εργαστήριο με τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή και Πολιτιστική Κληρονομιά», που διοργανώθηκε  στις εγκαταστάσεις του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Ιανουαρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, με δωρεάν συμμετοχή και με αντικείμενο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα πολιτιστικά αγαθά.

«Κλιματική Αλλαγή και Πολιτιστική Κληρονομιά» στο Διαχρονικό Λάρτισας- ενδιαφέρον το διήμερο συνέδριο (ΦΩΤΟ)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών συμμετείχε ως εταίρος στο Έργο με τίτλο: «Κλιματική Μνημοσύνη», που χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο και είχε την ευθύνη διοργάνωσης του  2ήμερου Ενημερωτικού –Βιωματικού Σεμιναρίου, που μετέφερε σε όσους το παρακολούθησαν  συμπυκνωμένη γνώση υψηλών τεχνολογιών σε επιστήμονες του Πολιτισμού, που ασχολούνται με τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

«Κλιματική Αλλαγή και Πολιτιστική Κληρονομιά» στο Διαχρονικό Λάρτισας- ενδιαφέρον το διήμερο συνέδριο (ΦΩΤΟ)

Οι υπόλοιποι εταίροι του καινοτόμου Έργου «Κλιματική Μνημοσύνη» είναι η ΑΜΚΕ «Πήλιον Όρος» (Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη. Το Εργαστήριο απευθυνόταν σε δεκαπέντε (15) επιστήμονες: Αρχαιολόγους, Συντηρητές Εργων Τέχνης, Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φυσικούς, Χημικούς, ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες, Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α‘ και Β’ Βαθμού, υπεύθυνους δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών Μουσείων, Ιερών Μητροπόλεων, περιβαλλοντολόγους, επαγγελματίες του Πολιτισμού, φοιτητές αντίστοιχων Σχολών Αρχαιολογίας , Ιστορίας, Περιβάλλοντος κ.ά. κ.ά. Η εξειδικευμένη αυτή εκπαίδευση θα τους προσφέρει τα εφόδια να κατανοήσουν: πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά Αγαθά και πόσο σημασία έχει ο ορθός τρόπος διαχείρισης και προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

«Κλιματική Αλλαγή και Πολιτιστική Κληρονομιά» στο Διαχρονικό Λάρτισας- ενδιαφέρον το διήμερο συνέδριο (ΦΩΤΟ)

Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε  με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας-Διαχρονικό Μουσείο (προϊσταμένη η κ. Σδρόλια Σταυρούλα) και την υποστήριξη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας PlaTTO του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Όλες οι λεπτομέρειες του Έργου στην επίσημη ιστοσελίδα https://klimatiki-mnimosini.gr/ τηλ.: 6974-881944, e-mail:
oneeuropefoundation@gmail.com