Λίμνη Πλαστήρα: Υψηλά αποθέματα, αλλά απαιτείται προσοχή

Με τα υψηλότερα αποθέματα στον ταμιευτήρα της λίμνης Πλαστήρα έχουν αρχίσει οι αρδεύσεις των καλλιεργειών στον κάμπο της Καρδίτσας.

Το νερό στον ταμιευτήρα βρίσκονταν την προηγούμενη εβδομάδα 60 εκατοστά κάτω από
το ύψος της υπερχείλισης, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία. Βεβαίως απαιτείται προγραμματισμός και προσεκτική διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων καθώς αφενός δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί μετεωρολογικά το καλοκαίρι, αφετέρου έχουν αυξηθεί οι εκτάσεις με καλλιέργειες απαιτητικές σε νερό, ενώ επίσης δεν έχουμε εικόνα της αλλοίωσης που έχουν επιφέρει στον πυθμένα του ταμιευτήρα τα φερτά υλικά από τον «Ιανό».
Κ.Π.