Με διαπραγμάτευση η προμήθεια πτυσσόμενης κερκίδας και ηλ. συσκευών στο νέο κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας

Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προσφύγει ο Δήμος Καρδίτσας για το έργο της Βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρδίτσας – Προμήθεια εξοπλισμού νέου κλειστού γυμναστηρίου» και συγκεκριμένα για την προμήθεια πτυσσόμενης κερκίδας και για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, πλυντήρια, αποθήκες πάγου, τηλεοράσεις κλπ).

Την απόφαση αυτη έλαβε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας, με τον κ. Βασίλη Κρανιά να καταψηφίζει.