Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργούν από το ερχόμενο σχολικό έτος 22 ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του Νομού Καρδίτσας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε χθες τα σχολεία που θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4 μμ που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.

Τα σχολεία της Καρδίτσας

Με το νέο ωράριο στο Νομό Καρδίτσας θα λειτουργήσουν τα εξής σχολεία:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα