Στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου θα προχωρήσει ο Δήμος Μουζακίου για την τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση των εξής μελετών:

α)»ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΚ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»,
β) «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΚ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Με την Προγραμματική Σύμβαση θα υλοποιηθούν οι μελέτες:
ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

– ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

– ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

– ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

– ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

– ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

– ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φάνης Στάθης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Μουζακίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του έχει προγραμματίσει να προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης έργων με σκοπό την υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 20212027 όπως επίσης και υλοποίησης έργων και παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές ή και ίδιους πόρους.
Για την ωρίμανση έργων απαιτούνται ενέργειες σχεδιασμού των έργων, εκπόνησης των αναγκαίων τεχνικών προμελετών και μελετών, με απώτερο σκοπό την προετοιμασία φακέλων χρηματοδότησης, τα οποία θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση βασικών υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση στο Δήμο Μουζακίου.

Ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην εκπόνηση των μελετών «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΚ ΑΓΝΑΤΕΡΟΥΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» & «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΚ ΑΓΝΑΤΕΡΟΥΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Λόγω έλλειψης στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μουζακίου για την  ολοκλήρωση των παραπάνω μελετών ως και την επιτακτική ανάγκη για την άμεση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και άρτια εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου,  προκειμένου τα εν λόγω έργα να είναι ώριμα για υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Μουζακίου είναι μέλος του δικτύου «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ» και εκ του καταστατικού του το ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ έχει την υποχρέωση συμβουλευτικής, υποστηρικτικής, τεχνικής κ.λπ. βοήθειας προς τα μέλη της».