Με το… βλέμμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας βρίσκονται περίπου 700 Καρδιτσιώτες που έχουν επενδύσει σε οικιακά φωτοβολταϊκά.

Πρόκειται για δίκη κομβικής σημασίας για όλες τις εκκρεμείς –σχετικές– υποθέσεις που αφορούν τα οικιακά φωτοβολταϊκά.

Αντικείμενο της δίκης είναι οι –κατά τους προσφεύγοντες- υπέρμετρες μειώσεις αποζημίωσης στις οποίες προχώρησε η ΔΕΗ από το 2014 με αποτέλεσμα πάνω από 8.000 άνθρωποι που είχαν επενδύσει στο πρόγραμμα να βλέπουν την επένδυσή τους να χάνεται.

Πρόκειται δε, όχι για εταιρίες, αλλά αλλά για απλούς ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ) που π.χ στο Νομό Καρδίτσας ανέρχονται σε 700, ενώ πανελλαδικά φθάνουν στις οκτώ χιλιάδες, οι οποίοι δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, εξαιτίας νόμου του 2014 με τον οποίο η ΔΕΗ έκοψε μονομερώς τις συμβάσεις και μείωσε τις τιμές απόδοσης των φωτοβολταϊκών από 10 έως 40%.

Aναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα