Μέχρι και δεύτερη δουλειά...

Η δύναμη των πολιτών με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο, ακόμη κι αν οι ίδιοι κάνουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, αποτελεί απάντηση απέναντι στο διαμορφωθέν ζοφερό τοπίο. Καρδιτσιώτες όχι μόνο περιόρισαν τις εξόδους αναψυχής λόγω συρρίκνωσης του εισοδήματος, αλλά κάνουν μέχρι και δύο δουλειές θεωρώντας τες πλέον απαραίτητες. Ανέκαθεν όποιος είχε τη διάθεση για έξτρα εισόδημα, προχωρούσε και σε δεύτερη απασχόληση, η οποία σχετιζόταν συχνά με τα ενδιαφέροντά του.

Πλέον η διπλή εργασία έφθασε να θεωρείται…  αυτονόητος συνδυασμός για τη στήριξη ενός νοικοκυριού και για την κάλυψη των αναγκών μας. Βλέπετε,  στην εποχή που ζούμε δεν υπάρχουν μόνο πολίτες που καλώς στηρίζονται ακόμη από τα δικά τους πρόσωπα, αλλά και εκείνοι που μη έχοντας κανέναν δίπλα τους, θα προβούν υποχρεωτικά στο εξαντλητικό «πλάνο» της διπλής εργασίας.  Πάντως στο τέλος της ημέρας,  αυτό το πλατύ τους χαμόγελο –  ακόμη και με τη σκέψη της βαριάς καθημερινότητας –  αποτελεί την αντίσταση απέναντι στο τωρινό « έργο»  που αναγκαίως…  συμμετέχουμε.

Δ. Γ.