Μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι μεταφορές τμημάτων των ανεμογεννητριών στον Τύμπανο

Συνεχίζονται μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου οι μεταφορές τμημάτων ανεμογεννητριών στον Τύμπανο της Αργιθέας, με την Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας να αποφασίζει νέες ημερομηνίες διακοπής κυκλοφορίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση, οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας αφορούν:
Α) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Γόμφων έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.
Β) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Λαζαρίνας έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.
Γ) Από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι έως το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :
Α) Κατά την είσοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών στον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.
Β) Κατά την έξοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι και κίνηση με αντιδρόμηση μήκους 100 μέτρων περίπου προς το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.
Οι ημερομηνίες, ο αριθμός των οχημάτων και τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω διακοπές κυκλοφορίας και οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Η διέλευση των ανωτέρω οχημάτων θα λάβει χώρα με την προϋπόθεση ικανοποίησης των παρακάτω συνθηκών:
– Υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τις υπόλοιπες γέφυρες του έργου, αλλά με την υποχρέωση να τηρούν κατάλληλες μεταξύ τους αποστάσεις, δηλαδή να μη βρίσκονται ταυτόχρονα (είτε κατά μήκος, είτε κατά πλάτος) στις γέφυρες
Για την ασφαλή διέλευση των ανωτέρω οχημάτων και με στόχο την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων διέλευσης, κρίνονται αναγκαία τα παρακάτω:
– Οι μεταφορές θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της ημέρας (από ανατολή έως δύση ηλίου), εκτός Σαββάτου, Κυριακής και λοιπών ημερών για τις οποίες δεν εκδίδονται Ενημερωτικά Δελτία Διέλευσης (αργίες, κ.λπ.) και με την προϋπόθεση ότι οι υπεύθυνοι εργολάβοι της αρμόδιας εταιρείας θα έρχονται κάθε προηγούμενη ημέρα, σε απευθείας επικοινωνία και συνεννόηση με τον Αξιωματικό – Σύνδεσμο του Α.Τ. Μουζακίου, σε ότι αφορά το ακριβές χρονικό διάστημα που θα λαμβάνει χώρα η μεταφορά για την επόμενη ημέρα, προκειμένου να μειωθεί κατά το δυνατόν η όχληση της λειτουργίας των Εθνικών & Επαρχιακών
οδών.