Μελέτη για την κατολίσθηση στο «Καρφί» της Δυτικής Αργιθέας

Φωτο αρχείου

Προς δημοπράτηση οδεύει η μελέτη αντιμετώπισης κατολίσθησης στη θέση «Καρφί» στη Δυτική Αργιθέα, με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό να εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους 100.000 ευρώ για το σκοπό αυτό.
Η μελέτη εντάσσεται στο έργο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών που προκάλεσε ο «Ιανός».

Σύμφωνα με την απόφαση, η  διάθεση της χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με την  διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και του Δημοσίου Λογιστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εγκεκριμένη ετήσια πίστωση του έργου, την χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 817 και την πορεία υλοποίησης του έργου.