Προς δημοπράτηση η μελέτη για τη γέφυρα στο Ελληνόκαστρο

Tη διάθεση πίστωσης 100.000 ευρώ για την δημοπράτηση της μελέτης της γέφυρας Ελληνοκάστρου ενέκρινε με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Πρόκειται για υποέργο του έργου αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών που προκάλεσε ο «Ιανός».

Σύμφωνα με την απόφαση, η  διάθεση της χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με την  διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και του Δημοσίου Λογιστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εγκεκριμένη ετήσια πίστωση του έργου, την χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 817 και την πορεία υλοποίησης του έργου.

Να θυμίσουμε ότι από τον «Ιανό» και στη συνέχεια με τον «Διομήδη», τα νερά του ποταμού Πάμισου είχαν ξεθεμελιώσει την παλιά γέφυρα στο δρομο προς Ελληνόκαστρο – Αμυγδαλή και στη συνέχεια έγιναν εργασίες πρόσκαιρης αποκατάσασης όπως είχε παρουσιάσει με σχετικά ρεπορτάζ (εδώ) ο Νέος Αγών.