Μελέτη για την υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού στη ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Tην ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού ΔΕΥΑ Καρδίτσας» ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης.

Συγκεκριμένα το σώμα ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 29.862 ευρώ για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, τον φάκελο Μελέτης, τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.


Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία της απ‘ ευθείας αναθέσεως.