Μετά τις γιορτές αρχίζουν οι εργασίες για το open mall στην Καρδίτσα

Τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των εργασιών του Open Mall  που αφορά παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοιχτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καρδίτσας ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας.

Η εναρξη των εργασιών ορίστηκε την 8-1-2024 (αμέσως μετά την εορταστική περίοδο) και το έργο να ολοκληρωθεί στις 7-6-2024 με χορήγηση σχετικής παράτασης τεσσάρων (4) μηνών με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου. Λευκό ψήφισε ο κος Βας. Κρανιάς

Στην εισήγηση ο αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης ανέφερε:
Το έργο του θέματος ανατέθηκε μέσω δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην εταιρεία «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε» και υπογράφηκε το σχετικό συμφωνητικό την 7-8-2023 με χρόνο περάτωσης των εργασιών έξι μήνες.
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση των οδών και πεζοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας και ειδικότερα συνολικές παρεμβάσεις στον πεζόδρομο Στεργίου Λάππα (από την οδό Καραϊσκάκη έως την οδό Πλαστήρα), στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς της Καρδίτσας (οδός Πλαστήρα – οδός Διάκου – οδός Μ. Αλεξάνδρου – οδός Αβέρωφ), στην οδό Μ. Αλεξάνδρου (από την οδό Διάκου της πλατείας έως την οδό Βασιαρδάνη), καθώς και σημειακές παρεμβάσεις στον πεζόδρομο της Βάλβη (από την οδό Ιεζεκιήλ έως την οδό Διάκου), στην οδό Υψηλάντου (από την οδό Καραϊσκάκη έως την οδό Πλαστήρα) και στην οδό Ιεζεκιήλ (από την οδό Α. Παπανδρέου έως την οδό Πλαστήρα).

Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε στους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία των δημοσίων έργων χρόνους χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, οργανόγραμμα εργοταξίου, φάκελο ασφάλειας και υγείας και σχέδιο ασφάλειας και υγείας τα οποία διορθώθηκαν και εγκρίθηκαν αρμοδίως από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλέπονταν πραγματική έναρξη των εργασιών στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, καθώς ο Αύγουστος αποτελεί μήνα διακοπών για το σύνολο των εργαζομένων στις τεχνικές εταιρείες της χώρας.

Ως γνωστό στις 5-7 Σεπτεμβρίου ο Δήμος επλήγη από το φυσικό φαινόμενο “Daniel”, με αποτέλεσμα να παραταθεί η ημερομηνία πραγματικής έναρξης των εργασιών, μέχρι η πόλη να βρει πάλι την ισορροπία της. Έτσι φτάσαμε στα μέσα Νοεμβρίου όπου ο εμπορικός κόσμος της πόλης προσδοκούσε την τόνωση της αγοράς την περίοδο της “Black Friday”, προετοιμαζόμενος για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Με δεδομένη την απαίτηση του εμπορικού κόσμου να μην διαταραχθεί το κεντρικότερο σημείο της πόλης την περίοδο αυτή, (με αποξηλώσεις πλακοστρώσεων, νέες τσιμεντοστρώσεις, τοποθέτηση νέων υλικών διαμόρφωσης των τελικών επιφανειών, φυτεύσεις, τοποθέτηση αστικού εξοπολισμού, φωτιστικών, κλπ), προτείνεται η πραγματική ημερομηνία έναρξης των εργασιών να μετατεθεί στις 8-1-2024 (αμέσως μετά την εορταστική περίοδο) και το έργο να ολοκληρωθεί στις 7-5-2024 με χορήγηση σχετικής παράτασης τεσσάρων (4) μηνών με αναθεώρηση.

Για το θέμα έχει εξασφαλιστεί και η σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρείας με τη αρ. πρωτ. 32664/27-11-2023 αίτησή της, ενώ έχει ενημερωθεί και η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα
– Καινοτομία” ΕΠΑνΕΚ.”