Ο Δήμος Καρδίτσας συμμετέχει επίσημα στην πανελλαδική εκστρατεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για την ευαισθητοποίηση των γονέων και την αποφυγή του
καπνίσματος στις παιδικές χαρές προχωρώντας στην τοποθέτηση ειδικής σήμανσης με την ένδειξη «Μην καπνίζετε. Εδώ παίζουμε εμείς».

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών