Τις υπηρεσίες που παρέχει προς τα 6.000 και πλέον μέλη του περιλαμβάνει το χρήσιμο φυλλάδιο που εξέδωσε το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο της Καρδίτσας.

Πρόκειται για μια ακόμα δράση της διοίκησης του Επιμελητηρίου για την ενημέρωση των επιχειρηματιών της περιοχής, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του και να ενημερώνονται για κάθε θέμα της δραστηριότητάς του.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών