Καθολική πραγματικότητα αποτελεί πλέον για τη χώρα τα σύγχρονα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια μετά την ηλικία των 30 ετών.

Η τάση που επικρατούσε πριν μια δεκαετία κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται πλέον στα ζευγάρια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και στο Νομό Καρδίτσας.

Το 2017 ο μέσος όρος της Ελληνίδας για το πρώτο της παιδί ήταν τα 31 χρόνια, ενώ για το σύνολο των γεννήσεων μιας γυναίκας τα 32 έτη. Στο Νομό Καρδίτσας οι γεννήσεις στις ηλικίες 30 έως 34 ετών είναι πλέον περισσότερες, όταν προ δεκαετίας (2007-2008) ο μέσος όρος των γεννήσεων καταγράφονταν μεταξύ των ηλικιών 25-29 ετών.

Η τάση που υπήρχε στους πλέον αστικοποιημένους Νομούς, έχει πλέον επεκταθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των νομών της χώρας. Μέσα σε δέκα χρόνια, σε πάνω από 20 Νομούς ανέβηκε η μέση ηλικία της γυναίκας που γεννάει το πρώτο της παιδί, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Νομός μας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Βύρωνα Κοτζαμάνη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, δεν είναι μόνο η τάση που παρουσιάζουν τα σύγχρονα ζευγάρια για περισσότερη «ποιότητα έναντι της ποσότητας» ως προς την ανατροφή των παιδιών τους, αλλά και οι οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις που έχουν ανεβάσει κατά πολύ τον μέσο όρο ηλικίας γέννησης του πρώτου παιδιού.

Aναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα