Μουζάκι: Ανάδοχος για το έργο των αγωγών στη Μαγουλίτσα και το υδραγωγείο στο συνοικισμό του Καραϊσκάκη

Ανάδοχο για το έργο της αντικατάστασης αγωγών εσωτερικού δικτύου κοινότητας Μαγουλίτσας και κατασκευής εξωτερικού υδραγωγείου στο συνοικισμό του Γ. Καραϊσκάκη στο Μαυρομμάτι ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου, κατόπιν εισήγησης της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων.

Ο οικονομικός φορέας που βγήκε ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 52,52%.