Μουζάκι: Σε δημοπράτηση το έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού

Σε δημοπρασία έβγαλε από σήμερα Δευτέρα ο Δήμος Μουζακίου το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 5.295.450,54 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 31 Ιανουαρίου 2023.

Η Σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο αφορά σε υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.
Οι υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης αφορούν στην εγκατάσταση / αντικατάσταση υλικών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας / συντήρησης του Συστήματος για 12 έτη,  μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του  Συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η αναβάθμιση, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου (εδώ παλιότερο ρεπορτάζ ο Νέος Αγών),  του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, σε συνδυασμό με τη μείωση της  κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:
1. Την εγκατάσταση 8.958 νέων Φωτιστικών σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
2. Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας»:
α. σε επίπεδο κόμβου (Pillar), για 8.708 Φωτιστικά Σώματα/Λαμπτήρες/Προβολείς στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και
β. σε επίπεδο Φωτιστικού Σώματος, για κατ’ ελάχιστο 250 φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν σε δρόμους του Δήμου και θα συνοδεύονται από 250 ασύρματους ελεγκτές.
3. Τη Λειτουργία Συστήματος Περιοδικής και Επεμβατικής Συντήρησης περιλαμβανομένης και της Βλαβοληψίας.