Να αξιοποιηθεί το κτίριο στην Καρδίτσα

Αναμφίβολα λοιπόν η ίδρυση της Σχολής Αστυφυλάκων αποτελεί μια θετική εξέλιξη για το Μουζάκι και συνολικότερα για το Νομό Καρδίτσας. Να θυμίσουμε ότι η Σχολή όσο λειτουργούσε στην Καρδίτσα είχε ενεργό συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Καρδίτσας.

Εκτός από την ενίσχυση της τοπικής αγοράς κατά τη διάρκεια των εξόδων που είχαν οι δόκιμοι, τη γενικότερη διαφήμιση και την αύξηση της επισκεψιμότητας της Καρδίτσας, υπήρξαν και άλλες πολύτιμες δράσεις με κοινωνικό προσανατολισμό. Από εκεί και μετά πάντως, οι αρμόδιοι θα πρέπει να εξετάσουν με ποιόν τρόπο θα αξιοποιηθούν οι κτιριακές υποδομές που χρησιμοποιήθηκαν στην Καρδίτσα για τη λειτουργία της Σχολής Αστυφυλάκων το διάστημα 1995-2012.

Γνωρίζουμε ότι, όταν κλείνουν τέτοιες δομές, παραδίδονται στη φθορά από το πέρασμα του χρόνου. Μήπως οι συγκεκριμένες υποδομές θα μπορούσαν να παραχωρηθούν για τη στέγαση ΑΕΙ της περιοχής ή για την ίδρυση και λειτουργία ενός νέου πανεπιστημιακού Τμήματος; Όπως και να έχει, οι εκπρόσωποι της περιοχής ας εξετάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης του κτιρίου.
Κ.Π.