Στη νέα ΚΑΠ, οι ενισχύσεις των δικαιούχων θα συνδέονται με ένα πιο ισχυρό σύνολο υποχρεωτικών απαιτήσεων, με σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό.

Αυτό το γνωρίζουν οι παραγωγοί, αλλά δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί πλήρως για όλα όσα μπορούν ή και πρέπει να πράξουν από εδώ και πέρα, ενώ ακόμα παραμένουν «θολά» βασικά σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα