Νέα τάφρος για την αντιπλημμυρική προστασία του Αρτεσιανού

Ξεκινά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η κατασκευή νέας αντιπλημμυρικής τάφρου στο ύψος του Αρτεσιανού στην ε.ο. Καρδίτσας – Τρικάλων και ο καθαρισμός υφιστάμενων τάφρων σε μήκος 600 μ. στην ίδια οδό.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τις δυο συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1.350.000 ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο

-Αποκατάσταση – καθαρισμός από φερτά υλικά και επένδυση της υφισταμένης χωμάτινης αποστραγγιστικής τάφρου που βρίσκεται δυτικά της Ε.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων μήκους περίπου 600μ. περίπου για την ταχύτερη απαγωγή των υδάτων , διότι με την ισχυρή βροχόπτωση στις 18/9/2020 υπερχείλισε και τα όμβρια κατέκλισαν την κεντρική αρτηρία της Ε.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της οδού.

Η επένδυση της είναι επιβεβλημένη διότι το εύρος κατάληψης της είναι περιορισμένο αλλά και η ταχύτητα απαγωγής των υδάτων είναι σημαντική για την αποφυγή κατάκλισης της οδού. Η διατομή της θα είναι ορθογωνική διαστάσεων 4,00 x 3,00 μ (ΒxH). Για τη διαμόρφωσή της απαιτούνται εκσκαφές για τη διεύρυνση της υφισταμένης διατομής και επιχώσεις για τη διαμόρφωση των πρανών μετά την κατασκευή των σκυροδεμάτων της τάφρου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα.