Σε ηλικία 30 ετών ή και μεγαλύτερη αποφασίσουν κατά μέσο όρο να τεκνοποιήσουν οι Καρδιτσιώτες , σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής που αφορούν περισσότερες από 1.300 περιοχές στην Ευρώπη.

Η μέση Αθηναία γεννάει στην ηλικία των 38,8 ετών και είναι η υψηλότερη ηλικία σε όλη την Ευρώπη. Εκτός της Αθήνας άλλες πέντε περιοχές καταγράφουν τόσο μεγάλες ηλικίες.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα