Ένα έργο ζωής για τις Τοπικές Κοινότητες Προαστίου και Πεδινού αποκτά την δυνατότητα υλοποίησής του μετά την ένταξη πρότασης της ΔΕΥΑ Παλαμά, σε πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών