Αντιμέτωπη με νέες δυσμενείς εξελίξεις κινδυνεύει να βρεθεί η πλειοψηφία των αγροτών του Νομού Καρδίτσας από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ από το 2021 και μετά.

Η νέα πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας για περιορισμό χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο 30% αγροτών αλλά τη φιλοσοφία του μέτρου. Αν και η νέα ΚΑΠ βρίσκεται ακόμη από διαμόρφωση, τα μηνύματα που έρχονται αναφορικά με το μέλλον των επιδοτήσεων- ενισχύσεων είναι ζοφερά για το μέλλον της χρηματοδότησης που λαμβάνουν
οι αγρότες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ

Κι αυτό διότι υπό επεξεργασία βρίσκεται η διαμόρφωση της στρατηγικής της «εξωτερικής σύγκλισης» των επιδοτήσεων, με στόχο να συγκλίνει το ύψος της επιδότησης σε έναν κοινό μέσο όρο για τους αγρότες όλων των κρατών – μελών της Ε.Ε.
Εκτιμάται ότι η υιοθέτηση μιας τέτοιας στρατηγικής, θα επιφέρει μείωση των επιδοτήσεων έως κατά 30% με την ΚΑΠ μετά το 2021. Μείωση που θα προστεθεί σε αυτή που συντελείται κατά τη διάρκεια εφαρμογής της ΚΑΠ που διανύουμε και από την οποία οι επιδοτήσεις μειώνονται έως και 45% (από το 2014 έως το 2020).

Στο πλαίσιο αυτό το ζήτημα που εγείρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, προκαλεί προβληματισμό. Πιο συγκεκριμένα, στο 30% των αγροτών που  δραστηριοποιούνται ανά καλλιεργητικό κλάδο ζητά να περιοριστεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα