Νέοι διευθυντές αναλαμβάνουν καθήκοντα σε αρκετές σχολικές μονάδες του
Νομού Καρδίτσας.

Η διαδικασία τοποθέτησής τους ολοκληρώθηκε και τα ονόματα των νέων διευθυντών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανακοινώθηκαν από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Οι Διευθυντές τοποθετούνται για τετραετή θητεία.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών