Νέος προϋπολογισμός και τρίτη δημοπράτηση για τον περιβάλλοντα χώρο του νέου Δημαρχείου Καρδίτσας

* Άγονη κρίθηκε και η δεύτερη δημοπράτηση, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά

Άγονος κρίθηκε εκ νέου ο διαγωνισμός για το έργο της περιβαλλοντικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου στο νέο Δημαρχείο Καρδίτσας και της αισθητικής σύνδεσης με το άλσος του Παυσιλύπου, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά από ενδιαφερόμενο!

Είναι η δεύτερη φορά που ο διαγωνισμός βγαίνει άγονος, καθώς στην πρώτη δημοπράτηση  (εδώ σχετικό ρεπορτάζ του Νέου Αγώνα) υποβλήθηκε από διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα αρχικά προδικαστική προσφυγή με αποτέλεσμα να λήξει η ισχύς των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή κάλεσε τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς να ανανεώσουν την ισχύ των προσφορών – εγγυητικών συμμετοχής τους, το οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε από κανέναν οικονομικό φορέα, καθώς είχε μεσολαβήσει η μεγάλη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.

Έτσι με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος και αποφασίστηκε η επαναδημοπράτηση, δίχως όμως κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Ο προϋπολογισμος του έργου ήταν 500.000 ευρώ.

Παράλληλα με νέα απόφαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας ενέκρινε και παρέλαβε την επικαιροποιημένη μελέτη και τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου αυξάνεται και διαμορφώνεται στα 695.000 ευρώ. Το έργο θα επαναδημοπρατηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού.