Χρηματοδοτική… πηγή αναζητά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για να εντάξει το
έργο της «καλλιέργειας πηγών Αγ. Γεωργίου» στο Μορφοβούνι. Η Δημοτική Αρχή έχει συντάξει μελέτη, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε τις προηγούμενες ημέρες σύμφωνη γνώμη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα