Δυο νέα απορριμματοφόρα από το σύνολο των τεσσάρων που θα αποκτήσει η υπηρεσία καθαριότητας παραδόθηκαν ήδη στο Δήμο Καρδίτσας.

Τα δυο νέα οχήματα καθώς και τα επόμενα δυο που θα παραδοθούν προσεχώς, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα