Προτελευταίος στην ιεραρχική κατάταξη των Νομών της χώρας, καταλαμβάνοντας την 51η θέση, βρίσκεται ο Νομός Καρδίτσας στον υπολογισμό του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) σε βάθος 20ετίας από το 2000 μέχρι το 2019, πριν την έναρξη της πανδημίας!

Σε προηγούμενο άρθρο μας, δείξαμε με στοιχεία τη θέση την οποία κατέχει ο Νομός στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας και της Θεσσαλίας, τα οποία αποδεικνύουν ότι είναι «ουραγός» στην εθνική, αλλά και την τοπική αναπτυξιακή κλίμακα. Επίσης, δείξαμε ότι ο Νομός Καρδίτσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ισότιμο μέλος στη θεσσαλική οικογένεια, αφού είναι ο πιο «αδικημένος» Νομός στη Θεσσαλία για πολλά χρόνια.

Συνεχίζουμε με νέα στοιχεία, όπως είχαμε προαναγγείλει, τα οποία δικαιώνουν τη θέση που είχαμε διατυπώσει.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»