Προβληματισμό στις τάξεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκάλεσε το γεγονός πως στην τροπολογία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Γεωπονικών Σχολών που ψηφίστηκε από τη Βουλή, δεν περιλαμβάνεται εκείνο της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Καρδίτσας.

Να υπενθυμίσουμε πως για τους δασολόγους, με την τροπολογία αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Καρδίτσας της Τεχνολογικής Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με νομοτεχνικές βελτιώσεις στην ψηφισθείσα τροπολογία, έγινε ονομαστική αναφορά των τμημάτων των Γεωπονικών Σχολών ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα.

Στην αναφορά αυτή όμως δεν ονοματίζεται όπως προαναφέραμε το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Καρδίτσας, αλλά και κανένα από τα αντίστοιχα τμήμα άλλων πανεπιστημίων που είναι επίσης σε λειτουργία. Το γεγονός αυτό γεννά ερωτηματικά στις τάξεις του ακαδημαϊκού κόσμου της χώρας.

Πάντως για όσα τμήματα δεν ονοματίζονται, ορίστηκε ανώτατο χρονικό όριο δύο μηνών, για την διατύπωση γνώμης από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε). Η γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ θα εκφραστεί και βάση του προσοντολογίου που το ίδιο έχει καταρτίσει.

Σημειώνουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με όμφωνο ψήφισμά της αιτείται την προσθήκη και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στην τροπολογία. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει τη διαμαρτυρία της, αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ιδρύματος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»